EN ISO 20471

24t synlighet

EN ISO 20471: 2013

Denne normen spesifiserer kravene til bekledning når man befinner seg i et miljø der det stilles store krav til synlighet, som f.eks. på og ved vei. Denne standarden inneholder 3 ulike klasser
Minimum krav på materialoverflater i M2

(metervare og refleks) 

Generelle krav
  • Refleksen skal ikke være mindre enn 50 mm bred.
  • Refleksen skal ha en avstand fra hverandre på minst 50 mm og ikke mindre enn 50 mm over nedre kant av plagget.
  • Oppgitt antall maksimumsvask (hvis ikke oppgitt er metervare testet etter 5 vask) er ikke eneste faktor som er knyttet til plaggets levetid. Levetid vil også være avhengig av bruk og oppbevaring.
  • For å oppnå bekledning klasse 3, må mengde refleks og bakgrunnsmateriale tilfredsstille klasse 3 i tabellen over.