EN 342

Beskyttelse mot kulde

EN 342: 2004

Standarden angir krav til ytelse for bekledning brukt i kalde omgivelser. Plaggene testes sammen med underbekledning B (standard to-lags underbekledning) eller underbekledning C (underbekledning spesifisert av produsent).

Icler - varmeisolasjon fra huden til det ytterste kleslaget, aktiv. Icler er den første verdien som er oppgitt ved siden av piktogrammet.

Icle - varmeisolasjon fra huden til det ytterste kleslaget, stillestående.

Ytelsesnivå når bruker er stillestående:

Ytelsesnivå når bruker er i bevegelse: