EN 13034

Beskyttelse mot flytende kjemikalier

EN 13034: 2005

Normen spesifiserer minimumskravene til plagg med begrenset beskyttelse mot flytende kjemikalier. Plagg testet etter denne normen er kun ment for bruk ved potensiell eksponering for kjemikalier, der det ikke er behov for full kjemikaliebekledning.

Normen deles i to kategorier:

Type 6: Heldekkende kroppsbeskyttelse.
Type PB [6]: Delvis kroppsbeskyttelse.

Advarsler

Plagget er kun ment for beskyttelse ved tilfeldig eksponering av kjemikalier. Det kan være behov for ytterligere beskyttelse, som for eksempel hansker, sko, briller og lignende.