EN ISO 11612

Flammehemmende

Plagg som er sertifisert i henhold til EN ISO 11612 skal beskytte bruker mot flamme, eller annen kontakt med varme.

Standarden spesifiserer følgende krav:

A – Begrenset flammespredning

Etter at flammekilden er fjernet skal etterflamme og etter- glødningstid være mindre enn 2 sekunder. I tillegg aksepteres ikke brennende eller smeltet fragmentering. A1 er overflateantennings- metoden, A2 er kantantenningsmetoden.

B – Beskyttelse mot overføringsvarme

Testen gjennomføres ved å måle tiden det tar å øke temperaturen med 24°C på baksiden av stoffet som utsettes for varme. Et test- resultat på minimum 4 sekunder gir beskyttelsesgrad B. Høyeste beskyttelsesgrad er B3.

C – Beskyttelse mot strålevarme

Testen gjennomføres ved å måle tiden det tar å påføre skade tilsvarende 2. grads forbrenning, når testmaterialet er eksponert for varmestråling tilsvarende 20 kW/m2. Et testresultat på minimum 7 sekunder gir beskyttelsesgrad C1. Høyeste beskyttelsesgrad er C4.
D – Beskyttelse mot sprut av smeltet aluminium
Testen gjennomføres ved at plagget spennes opp i en 60 graders skråstilt vinkel der det helles på flytende aluminium med en tempera- tur på 780 grader fra en høyde på 225 mm. På undersiden legges det en standardisert PVC-film som hudsimulator, denne skal være uskadd etter at testen er gjennomført. En test med 100 gram aluminium gir beskyttelsesgrad D1. Høyeste beskyttelsesgrad er D3.
E – Beskyttelse mot sprut av smeltet jern
Testen gjennomføres ved at plagget spennes opp i en 75 graders skråstilt vinkel der det helles på flytende jern eller metall med en temperatur på 1400 grader fra en høyde på 225 mm. På undersiden leg- ges det en standardisert PVC-film som hudsimulator, denne skal være uskadd etter at testen er gjennomført. En test med 60 gram metall gir beskyttelsesgrad E1. Høyeste beskyttelsesgrad er E3.

F – Beskyttelse mot kontaktvarme

Testen gjennomføres ved å plassere en sylinder varmet opp til 250 grader på den ene siden av metervaren og måler tiden det tar å øke temperaturen med 10 grader på den andre siden. Et testresultat på 5 sekunder gir beskyttelsesgrad F1. Høyeste beskyttelsesgrad er F3.

Ved sprut av kjemikalier eller brennbare væsker på plagget når det er i bruk, må plagget tas forsiktig av og vaskes før nytt bruk. Standar- den er kun gyldig når hele kroppen er beskyttet (f.eks. flammehem- mende bukse må brukes sammen med flammehemmende jakke).

LOI – Limited Oxygen Index

Beskriver den minste konsentrasjonen av oksygen i prosent, som vil støtte forbrenningen av et materiale. LOI verdi over 21 % vil normalt ikke kunne brenne i romtemperert luft. Verdier over 26 % regnes som selvslukkende.

Verdien blir målt ved å sende en blanding av oksygen og nitrogen over et brennende prøvemateriale og redusere oksygennivået til kritisk punkt er nådd.