Personvernpolicy - Behandling av personopplysninger hos Aalesund Protective Wear

Her finner du informasjon om hvilke opplysninger Aalesund Protective Wear (heretter kalt AaPW) samler inn, til hvilket formål de samles inn og hvordan du kan ha kontroll på opplysningene om deg. AaPW eier merkevarene Aalesund Oljeklede, Strakofa Workwear, Regatta – Norwegian Lifeguard, Blæst og Æ Rainwear. Personvernpolicyen for AaPW gjelder derfor for alle underliggende brands også. Du finner også info om hvordan du kan kontakte oss.

PERSONOPPLYSNINGSANSVARLIG
Aalesund Protective Wear AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger for AaPW og underliggende brands. Adresse Vatnevegen 228, 6265 Vatne.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER HENTES INN OG HVORFOR?
I kommende avsnitt beskriver vi for hvilke formål vi behandler personopplysninger, hvilke kategorier av personopplysninger som behandles og også på hvilket juridiske grunnlag behandlingen utføres.

FOR Å KUNNE HÅNDTERE BESTILLINGER OG KJØP
Personopplysningene behandles for å:
- levere produktet eller tjenesten som ble bestilt (dette inkludert varsel- og kontakt angående leveringen)
- kunne utføre id-kontroll
- håndtere betalinger (inkludert analyser av hvilke betalingsløsninger som skal tilbys)
- håndtere retur-, reklamasjon- og garantiforespørsler

Disse kategorier av personopplysninger behandles:
- navn
- kontaktinformasjon (f.eks. adresse, e-post, telefonnummer)
- betalingsinformasjon (f.eks. transaksjonstidspunkt)
- organisasjonsnummer
- kundenummer
- betalingshistorikk
- ordreinformasjon

Rettslig grunnlag:
- gjennomføring av kjøpsavtale

FOR Å KUNNE HÅNDTERE OG ADMINISTRERE DIN WEBKONTO
Personopplysninger behandles for å:
- få tillatelse til å logge inn på kundeportalen
- opprettholde korrekte og oppdaterte opplysninger
- gjøre det mulig å følge kjøpshistorikken

Personopplysninger som behandles er:
- navn
- kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, telefonnummer).
- brukernavn
- kundenummer
- kjøpshistorikk
- bestillingshistorikk

FOR Å KUNNE BEHANDLE FORESPØRSLER TIL KUNDESERVICE
Personopplysninger behandles for å:
- ha dialog med kunden og besvare spørsmål via telefon, digitale kanaler som chatt og e-post samt sosiale medier
- utrede problemer, klager- og supportforespørsler

Disse kategorier av personopplysninger behandles:
- navn
- kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, telefonnummer).
- din korrespondanse
- opplysninger om kjøpstidspunkt, kjøpssted, grunnlaget for klage på produktet
- brukeropplysninger for kundekonto ved for eksempel problemer med innlogging

Rettslig grunnlag:
Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta din og vår beste interesse av å kunne håndtere forespørsler til kundetjenesten.

FOR Å KUNNE OPPFYLLE JURIDISKE FORPLIKTELSER (F.EKS. KRAV I BOKFØRINGSLOVEN, PRODUKTANSVAR OG PRODUKTSIKKERHET SAMT VERN AV PERSONOPPLYSNINGER I IT-SYSTEM)
Personopplysninger behandles for å:
- kunne oppfylle rettslige forpliktelser, i henhold til krav i lover, dommer eller myndighetsbeslutninger. Disse krav kan f. eks. være krav vedrørende produktansvar og produktsikkerhet slik som fremleggelse av kommunikasjon og informasjon til allmennheten og kunder om varsling om feil/farer ved og tilbakekallelse av produkter, f. eks. ved en defekt eller helsefarlig vare eller i de henseender der det kreves av bokføringsloven eller lov om hvitvasking, og kan tilskrives til et enkelt individ.

De kategorier av personopplysninger som kan behandles er:
- navn
- kontaktopplysninger (f. eks adresse, e-post, telefonnummer)
- din korrespondanse
- opplysning om kjøpstidspunkt, sted for kjøp, feil/ grunnlag for klage på et produkt.
- brukernavn for webkonto
- organisasjonsnummer
- betalingsinformasjon
- ordre- og betalingshistorikk

Rettslig grunnlag:
- Rettslig forpliktelse

DELING OG OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Personopplysninger kan også overføres for nødvendig behandling til andre foretak som AaPW samarbeider med f.eks. når det gjelder markedsføring (print og distribusjon, mediebyråer osv), distribusjon og transport, betalingsløsninger og IT-tjenester. Når dine personopplysninger deles med AaPW partners skal opplysningene behandles i henhold til AaPW instruksjoner og for AaPW regning, samt kun for formål som er forenlige med de formålet AaPW har hentet inn informasjonen til.

Utover dette kan AaPW i henhold til lovgivning være tvunget til å gi fra seg opplysninger til statlige myndigheter (f.eks. politiet og skatteetaten). I tillegg kan AaPW dele personopplysninger med foretak som tilbyr betalingsløsninger (som f.eks. leverandører av betalingstjenester og banker) og foretak som tilbyr allmenn varetransport (f.eks. logistikkforetak og speditører). I disse tilfeller behandler AaPWs partnere opplysningene som selvstendige personopplysningsansvarlige i henhold til deres egne integritetspolicy og håndteringsinstruksjoner.

AaPW har som mål å behandle personopplysninger innenfor EU/EØS og samarbeider med partnere og leverandører som også behandler personopplysninger innen EU/EØS. Dersom det ikke er mulig, kan behandlingen av personopplysninger skje utenfor EU/EØS i land som anses å ha et adekvat sikkerhetsnivå i henhold til EU-kommisjonens beslutning eller ved å benytte seg av passende sikkerhetstiltak slik som standardavtaleklausuler, bindende foretaksinterne regler eller US Privacy Shield. Uansett i hvilket land personopplysningene behandles påtar AaPW seg rimelige tekniske, juridiske og organisatoriske tiltak for å sikre at beskyttelsesnivået er det samme som innen EU/EØS.

LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Behandlingen skjer i henhold til gjeldende lovgivning og innebærer at personopplysninger ikke lagres over lenger tid enn hva som er nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen. Dette innebærer rent praktisk at opplysningene fjernes når de ikke lenger er aktuelle eller nødvendige for analyser og de formål de ble hentet inn for. I markedsføringsformål brukes ikke informasjon om kjøpstransaksjoner som er eldre enn 3 år. All behandling av personopplysninger sikrer imidlertid alltid høy sikkerhet og konfidensialitet.
 

DINE RETTIGHETER OG VALG
Rett til tilgang:
Vi vil være åpne og transparente med hvordan vi behandler dine opplysninger og om du ønsker mer kunnskap om behandlingen av personopplysninger har du rett til å be om tilgang til dine opplysninger som av oss utleveres i form av en oversikt over hvilke opplysninger som finnes (formål, kategorier av personopplysninger, kategorier av mottakere av personopplysninger, lagringsperiode eller kriteriene for hvordan lagringsperioden fastsettes, informasjon om hvor opplysningene er hentet inn fra). Dersom vi mottar en forespørsel om tilgang til opplysninger, kan vi be om ytterligere informasjon for å sikre at de blir utlevert til rett person.

Rett til retting:
Du har alltid rett til å be om at dine personopplysninger rettes dersom de er feilaktige. Innenfor rammen for det oppgitte formål har du også rett til å komplettere eventuelle ufullstendige personopplysninger. Du som har webkonto på aapw.no kan om du vil, selv oppdatere dine opplysninger under Min konto og fanen Mine opplysninger.

Rett til sletting:
Du har rett til å be om sletting av personopplysninger dersom opplysningene ikke lenger er nødvendige for det formål de i utgangspunktet ble hentet inn eller behandlet for.

- du har trekker tilbake et samtykke som behandlingen baserer seg på og det ikke finnes noen annen lovlig grunn til behandlingen.

- du motsetter en interessebalanse av legitim interesse vi har gjort, og det er ingen legitim interesse for AaPW som veier tyngre.

- du ikke ønsker motta direktemarkedsføring i form av nyhetsbrev.

- personopplysningene behandles på en ulovlig måte.

- personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse dersom opplysningene er hentet inn fra et barn (under 13 år) som du har foreldreansvar for i forbindelse med informasjonssamfunnets tjenester f.eks. sosiale medier.

Det kan være grunn til at vi ikke imøtekommer forespørselen din om sletting hvis det foreligger juridiske forpliktelser som hindrer oss fra å gjøre det. Det kan være om behandlingen er nødvendig for å utøve vår rett til meningsfrihet og informasjon, for å oppfylle en juridisk forpliktelse som vi er underlagt eller for å bestemme, håndheve eller forsvare juridiske krav.

Rett til begrensing:
Du har rett til å be om at vår behandling av dine personopplysninger begrenses.

RETT TIL Å KOMME MED INNVENDINGER MOT VISSE TYPER BEHANDLING.
Berettiget interesse:
Du har rett til å komme med innvendinger mot behandling som støtter seg på berettiget interesse som vi har dersom du har personlige grunner som angår situasjonen. Vi får imidlertid fortsette behandlingen av dine opplysninger, tross dine innvendinger, dersom vi har overgripende berettigede grunner til behandlingen som går utover din integritetsinteresse.

Rett til dataportabilitet:
Hvis vår rett til å behandle dine personopplysninger er basert på avtalt samtykke eller oppfyllelse av forpliktelser i en avtale med deg, har du rett til å be om dataene som er knyttet til deg og som du har gitt oss overført til en annen personvernsansvarlig (dvs. dataportering).

OM COOKIES
Personopplysninger kan hentes når du bruker aapw.no og deretter lagres informasjonen om bruken din og sidene som er besøkt. Dette kan være teknisk informasjon om enheten din og Internett-tilkobling som operativsystem, nettleserversjon, IP-adresse, informasjonskapsler(cookies) og unike identifikatorer. Når du besøker AaPWs nettsider (aapw.no, eller andre brandsider) der våre tjenester leveres, kan ulike teknikker brukes til å gjenkjenne deg for å lære mer om våre brukere. Dette kan gjøres direkte eller gjennom bruk av tredjeparts teknologi. Dette kan være bruk av for eksempel informasjonskapsler.

Hva er en cookie?
Det finnes to typer cookies. En type lagrer en tekstfil i lang tid, men har en utløpsdato. Denne informasjonskapselen har som mål å fortelle deg hva som er nytt siden siste besøk. Den andre typen informasjonskapsel er en såkalt sessioncookie, som ikke har utløpsdato. Tekstfilen lagres midlertidig så lenge du er inne og surfer på en side, for eksempel, hjelper deg med å holde oversikt over hvilket språk du vil bruke. Så snart nettleseren lukkes, slettes tekstfilen også.

Hvorfor benytter vi oss av cookies?
På AaPWs nettsider (aapw.no, eller andre brandsider) bruker vi informasjonskapsler for å holde oversikt over hvilke varer du har lagt til i handlekurven. Vi bruker også informasjonskapsler for å få webstatistikk. Vi trenger denne statistikken for å videreutvikle aapw.no. Informasjonen er ikke tilgjengelig for andre enn AaPW. For å kunne bruke aapw.no fullt, må du godta informasjonskapsler, og du gjør det gjennom nettleserens innstillinger. Hvis du ikke vil godta informasjonskapsler, kan du slå av informasjonskapsler gjennom nettleserens sikkerhetsinnstillinger. Dette betyr imidlertid at aapw.no ikke vil fungere som ønsket.

KLAGE
Du har rett til å klage til tilsynsmyndigheten Datatilsynet, www.datatilsynet.no.

ENDRINGER I POLICY
Denne personopplysningspolicy kan oppdateres for å møte nye juridiske eller tekniske krav. Den siste oppdaterte versjonen av personvernreglene er alltid tilgjengelig på denne siden. Ved betydelige endringer (som for eksempel personopplysninger eller kategorier av personopplysninger), vil du motta informasjon om dette via e-post eller på AaPWs nettsider.

KONTAKTOPPLYSNINGER
For mer informasjon om personopplysningshåndtering eller spørsmål kontakt oss på:

Aalesund Protective Wear
6265 Vatne, Norge
E-post: post@aapw.no
Tlf: (00) +47 70 21 65 00