Optimal beskyttelse for
alt som ikke skal skje.
Asset 1